Blog

vrata sa žalluzinom

Protivpožarna vrata sa žaluzinom

Protivpožarna vrata sa žaluzinom

U puna čelična protivpožarna vrata po zahtevu ugrađuju se protivpožarne prostrujne ekspandirajuće žaluzine opremljene zaštitnom mrežicom za sprečavanje prodora insekata s naličja vrata.

Žaluzina se fiksira u krilo putem prirubnica I ekspandirajućih traka. Od dimenzije krila zavisi dimenzija žaluzine.
Izrađuju se požarne otpornosti T-30, T-60, T-90 i T-120 minuta.

vrata sa žalluzinom karakteristika

Fotografije protivpožarnih vrata sa žaluzinama:

Za više informacija kontaktirajte nas na:

Ili posetite na adresi Milosava Vlajića 32, 11450 Sopot

Leave a comment