Blog

aluminijumska vrata predstava

Aluminijumska PP vrata

Aluminijumska PP vrata

Kao uvoznici proizvodnog programa “Metalind”-a, možemo Vam ponuditi aluminijumska protivpožarna vrata za koja posedujemo ateste Instituta za ispitivanje materijala IMS iz Beograda.

Jednokrilna aluminijumska PP vrata

Jednokrilna aluminijumska

Aluminijumska PP vrata

Aluminijumska puna PP vrata

Pored opštih tehničkih karakteristika aluminijumskih PP  vrata iznetih u prethodnim tehničkim detaljima, puna aluminijumska PP vrata umesto stakla imaju ugrađen izolacioni PP panel završno obrađen elektrostatičkim
putem plastifikacijom po RAL karti.

Puna aluminijumska PP vrata

Leave a comment