Project Description

Protivpožarna vrata velikih dimenzija

U mogućnosti smo izraditi i vrata velikih dimenzija sa ili bez integrisanog pešačkog krila u okviru jednog od osnovnih krila protivpožarnih vrata, uz čiju atestnu dokumentaciju dostavljamo stručno mišljenje Instituta za ispitivanje materijala IMS u Beogradu.

Project Details

Share