Izrađuju se požarne otpornosti T-30, T-60, T-90 i T-120 minuta.

Project Description

Sigurnosna protivpožarna vrata

Pored svih već pomenutih karakteristika protivpožarnih vrata, ova sadrže I sigurnosnu protivpožarnu bravu (zabravljivanje u vise tačaka), kao I ojačanje u krilu I dovratniku.

 

Project Details

Share